Hadden de Grieken al raketten?

In de derde graad van het lager onderwijs wordt er veel verwacht van onze leerlingen. De leerstof wordt niet alleen een stuk moeilijker maar komt ook nog eens veel uitgebreider aan bod. Van de leerlingen wordt veel meer zelfstandigheid verwacht. In het zesde leerjaar komt daar ook nog eens de studiekeuze voor het midde

Read more...