Narrata is een Centrum voor (Voor)Leesbevordering.

Narrata gelooft in de kracht van verhalen. Kinderen die vaak voorgelezen worden, ontwikkelen zich beter.

Narrata wil de kracht van verhalen inzetten om kinderen:

  • het plezier van verhalen te bieden
  • honger te geven in (meer) verhalen
  • te oriënteren naar hun leesidentiteit
  • te stimuleren in hun taalontwikkeling
  • meer ontwikkelingskansen (sociale vaardigheden, creativiteit, cognitiviteit, …) te bieden

Narrata wil ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, babysitters, opvoeders, …:

  • ondersteunen bij het voorlezen
  • het belang van voorlezen bijbrengen
  • versterken in hun voorleescompetenties
  • sensibiliseren en enthousiasmeren om (meer) voor te lezen

Gil Géron Vanessa Sarrechia
Gil Géron Vanessa Sarrechia
gil.geron@narrata.be vanessa.sarrechia@narrata.be